• Anyone Can PPC

  572₪
  Every year
  הקורס הדיגיטלי המקיף לפרסום ברשתות חברתיות
  Valid for 10 years
  • היכרות עם הצד הטכני של המערכת
  • בניית פרסונה, מחקר קהלים, טרגוט נכון
  • כתיבה שיווקית והנעה לפעולה, גרפיקה בקאנבה
  • יצירת אירועים, אימות דומיין, פיקסל פייסבוק
  • בחירת מטרות, משפכים שיווקיים, מה פייסבוק יכול להביא לי
  • ניתוח נתונים ואופטימיזציה